Inteligencia Artificial

Adimen artifiziala

MidJourney

Adimen artifizialean oinarritutako aplikazio bat da, aukera ematen duena irudiak sortzeko hizkuntza naturaleko testuetako deskribapenetatik abiatuta.

Inteligencia Artificial

MidJourney

MidJourney es una aplicación basada en Inteligencia Artificial que puedes utilizar para crear imágenes a partir de descripciones de texto realizadas en lenguaje natural.

Adimen artifiziala

DALL-E

OpenAik sortutako adimen artifizialeko programa bat da DALL-E. Testu-deskribapenetatik abiatuta irudiak zerotik sortzen dituen tresna aitzindarietako bat da.

Inteligencia Artificial

DALL-E

DALL-E es un programa de inteligencia artificial creado por OpenAi. Es una de las herramientas pioneras en generar imágenes desde cero a partir de descripciones textuales.

Adimen artifiziala

Copilot

Copilot Microsoftek sortutako laguntzaile digital edo txatbot bat da, adimen artifizialeko teknologia baliatzen duena.

Adimen artifiziala

Gemini

Googleren adimen artifizialeko lengoaia-eredu bat da Gemini; hau da, Google Bard eta antzeko aplikazioen funtzionamenduan erabiltzen den teknologia da.

Inteligencia Artificial

Gemini

Gemini es un modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial de Google; es decir, es la tecnología que utilizan para su funcionamiento aplicaciones como Google Bard.

Adimen artifiziala

Google Bard

Bard adimen artifizialeko Googleren txat bat da, LaMDA-n oinarritua; LaMDA, era berean, Googlek diseinatutako lengoaia-eredu esperimental bat da, batez ere ere elkarrizketa-aplikazioetara orientatua.

Inteligencia Artificial

Google Bard

Bard es un chat de Inteligencia Artificial de Google basado en LaMDA, un modelo de lenguaje experimental diseñado por Google y orientado fundamentalmente a aplicaciones de diálogo.

Ekitaldiak

ATANAren estrategAA jardunaldia

Euskaltel Enpresak-ek parte hartuko du ATANAk antolatutako estrategAA jardunaldiaren 3. edizioan, non Nafarroako enpresetako adimen artifiziala izango baita hizpide nagusi.