Abian da errenta-aitorpenaren aurtengo kanpaina Euskadin. Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian bizi diren pertsonek Internet bidez, telefonoz edo aurrez aurre egin ahal izango dute aitorpena. Data eta epeak, modalitateak eta kenkari nagusiak azalduko dizkizugu.

Foru-araubidea duenez, Euskadik eskumen osoa du datak, metodologia eta kenkariak zehazteko. Horregatik, foru-aldundi bakoitzak (Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia) errenta-aitorpena egiteko berezko epe eta modalitateak ditu.

Gipuzkoan errenta-aitorpena egiteko datak

Aurten, Gipuzkoa da errenta-aitorpena aurkezteko prozesua irekitzen duen lehen lurraldea.

Hala, martxoaren 29tik (asteazkena) apirilaren 6ra(larunbata) bidaliko ditu Ogasunak proposamenak, posta elektronikoz. Egun horretatik bertatik, aurrez aurre edo Internet bidez egitea ere eska daiteke.

Apirilaren 3tik (asteazkena) aurrera, zirriborroak berretsi ahal izango dira.

Bestalde, datak desberdinak dira aitorpena aurkezteko aukeratzen den modalitatearen arabera: aitorpena Internet bidez aurkeztu behar baduzu, apirilaren 12tik ekainaren 30era arteko epea izango duzu; errenta mekanizatu deritzon aukeraren kasuan, apirilaren 12tik ekainaren 30era bitartekoa izango da epea, baina aurretiaz hitzordua eskatu beharko duzu apirilaren 13tik ekainaren 8ra bitartean.

Nor dago Gipuzkoan errenta-aitorpena aurkeztera behartuta?

Oro har, Gipuzkoan bizi diren pertsonek aurkeztu behar dute aitorpena, baldin eta lanaren etekinetik, jarduera ekonomikoetatik, kapital higigarri eta higiezinetik edo ondare-irabazietatik eratorritako errentak eskuratzen badituzte.

Baina ez da nahitaezkoa honako kasu hauetakoren batean daudenentzat:

 • Kapitalaren etekin gordinak eta ondare-irabaziak, guztira, urtean 1.600eurotik gorakoak ez direnean.

 • Banakako tributazioan urtean 14.000eurora iristen ez diren laneko etekin gordinak, nahiz eta muga 20.000eurora igo daitekeen kasu zehatz batzuetan, zenbait ordaintzaile edo konpentsazio-pentsioak daudenean, edo ordainsariak gizalan edo eguneko lansariengatik ematen direnean. Zure kasu zehatza Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean kontsulta dezakezu.

Printzipioz, ez dute aitorpena aurkeztu behar 1.600eurotik gorakoak ez diren kapital-etekinak eta ondare-irabaziak dituzten pertsonek.

Nola berretsi aitorpen-proposamena Gipuzkoan

Gipuzkoan bizi bazara, errenta-aitorpena egin eta balioztatzeko hainbat modu daude: Internet bidez, modalitate mekanizatua erabiliz edo etxera bidali zaizun proposamena berretsiz.

Azken kasu horretan, zerga-datuekin eta emaitzarekin ados bazaude, telefonoz edo Internet bidez onar dezakezu, besterik gabe.

Internet bidezko errenta-aitorpena Gipuzkoan

Internet bidez, ZergaBidea web-plataforma erabiltzen da.

Programa horren bidez datu fiskalak eskura daitezke, zuzenean programaren bitartez edo bi urratsetan, hots, lehendabizi, ordenagailura deskargatuta eta, gero, datu horiek programara inportatuta.

Errenta-aitorpenaren modalitate mekanizatua Gipuzkoan

Modalitate horretan, dokumentazioa Errenta Mekanizatuko Bulego batean aurkezten da. Han, teknikari espezializatuek lagunduko dizute autolikidazioa egiten.

Ezinbestekoa da aldez aurreko hitzordua izatea aitorpena modalitate horretan egiteko. Hitzordua telefonoz eska dezakezu, 943 113 000 telefono-zenbakira deituta, edo Internet bidez, Internet bidezko Zerbitzu eta Izapideetako "Errenta mekanizatua – Aurretiazko hitzordua" atalean.

Hitzordua eskatzen duzunean, dagokizun Errenta Mekanizatuko Bulegoan aitorpena aurkezteko eguna eta ordua aukeratu ahal izango dituzu.

Gipuzkoan Errenta Mekanizatua egiteko Ogasun Bulegoak

Errenta Mekanizatuaren aukera hautatzen baduzu, aitorpena honako bulego hauetako batean egin ahalko duzu:

Donostiako bulegoa, egoitza zentrala

Errotaburu pasealekua, 2 - 20018 Donostia

Donostiako bulegoa, Gros

Secundino Esnaola 10-12, 20001 Donostia

Donostiako Bulegoa, Antso Jakituna

Antso Jakituna, 9 - 20010 Donostia

Azpeitiko bulegoa

Julian Elorza, 3 - 20730 Azpeitia

Beasaingo bulegoa

Urbialde, 1 - 20200 Beasain

Bergarako bulegoa

Toki Eder, 5 - 20570 Bergara

Eibarko bulegoa

Arrageta, 2-behea - 20600 Eibar

Errenteriako bulegoa

Santa Klara, 2 - 20100 Errenteria

Hernaniko bulegoa

Latsunbeberri auzoa, 8-9 - 20120 Hernani

Irungo bulegoa

Iparralde hiribidea, 6 - 20302 Irun

Tolosako bulegoa

San Frantzisko, 45 - 20400 Tolosa

Gipuzkoan errenta-aitorpena egiteko identifikazio-sistemak

Internet erabiltzen duzun kasu guztietan, bai prozesu guztian zehar bai, adibidez, jasotako proposamena berresteko, BAK, BakQ edo beste ziurtagiri digitalen bat erabili beharko duzu zure datuetara sartzeko.

BAK identifikazio eta sinadura elektronikorako doako sistema bat da, pertsona fisikoek online izapide jakin batzuk egiteko aukera ematen duena eta erraz eskura daitekeena Gipuzkoako Foru Aldundiko webgunean formulario bat betez.

BakQ, berriz, Izenpe ziurtapen-entitateak ematen duen ziurtagiri kualifikatua da. Honela eskuratu daiteke: online, IZENPEren herritarraren ziurtagiriaren edo NAN elektronikoaren bitartez; online, bideoidentifikazioarekin; edo bulego edo arretaguneren batera joanda.

Gipuzkoan bizi bazara balia ditzakezun kenkariak

Gipuzkoan zenbait kenkari eta desgrabazio egin ditzakezu aurten, eta horiek eragina dute aplikatzen zaizun PFEZ tartean ere:

 • Kenkari familiar eta pertsonalak, honako hauengatik: ondorengoak, aurrekoak, desgaitasuna edo mendekotasuna, adina edo egoera pertsonala eta familiarra.

 • Ohiko etxebizitza alokatzea. %20ra arte, 1.600euroko mugarekin; igo egiten da 30 urtetik beherakoen edo familia ugarien kasuan.

 • Ohiko etxebizitza erostea. Aldakorra, finantzaketa-motaren eta zergadunaren adinaren arabera.

 • Dohainak eta lehentasunezko jarduerak.

 • Sindikatu edo alderdi politikoen kuotak.

 • Langileek beren entitate enplegatzailean edo enpresa sortu berrietan parte hartzeko egindako inbertsioak.

 • Ohiko etxebizitzan eguzki-energia elektrikoaren hornidurarako egindako inbertsioak.
declaracion-renta-euskadi-deducciones

Araban errenta-aitorpena egiteko datak

Araban, 2022ko errenta-aitorpenaren kanpaina apirilaren 3an hasten da eta ekainaren 26ra arte irauten du.

Egun horretatik aurrera, posible izango da zirriborroa elektronikoki eskuratzea eta aitorpena Rentared modalitatea erabiliz egitea.

Bestalde, aurrez aurreko modalitatea apirilaren 19an, asteazkenean, jarriko da martxan.

Nola egin errenta-aitorpena Araban: Rentafácil

Arabako Foru Ogasunak gutun bat bidaltzen die Rentafácil-eko proposamena kalkulatu zaien zergadun guztiei. Jasoko al duzun kontsulta dezakezu haien webgunean.

Dela onartzeko dela aldatzeko, egoitza elektronikoan sartu beharko duzu, identifikatzeko BAK, BakQ edo baliozko bestelako ziurtagiri digital bat erabiliz.

BAK doako identifikazio-baliabide bat da, entitate publikoekin Internet bidez tramiteak egin ahal izateko, hala nola errenta-aitorpena. Eskuratzea oso erraza eta doakoa da, www.araba.eus/bak/index_eu.html webgunearen bidez.

Araban errenta-aitorpena aurkezteko modalitateak: RENTARED eta RENTARABA

Beste bi aurkezpen-modalitate ere badauzkazu aukeran: RENTARED eta RENTARABA.

RENTARED Arabako Foru Ogasunaren egoitza elektronikoaren bidez aitorpena egiteko erabiltzen den programa da (laguntza-programa baten jarraibideei jarraituz).

RENTARABA, berriz,Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Bulegoetan eta baimendutako aholkularitza- eta gestoria-zerbitzuetan aitorpena aurrez aurre egiteko ematen den zerbitzua da. Ezinbestekoa da aurretiazko hitzordua izatea.

Arabako Ogasun Bulegoetara joateko aldez aurreko hitzordua

Araban, aldez aurreko hitzorduarekin bakarrik ematen da aurrez aurreko arreta Ogasun Bulegoetan.

Hau da ohiko ordutegia: 8:15etik 14:30era, astelehenetik ostiralera.

Nola eskatu aldez aurreko hitzordua?

 • Telefono bidez: 945 181 510

Arabako Ogasun Bulegoak

Ogasunaren honako bulego hauetan egin dezakezu aitorpena Araban, RENTARABA modalitatea erabiliz.

Gasteiz

Samaniego kalea, 14 - Gasteiz.

Telefono-zenbakia: 945 181 818

Laudio

Alberto Acero plaza, 8 - Laudio.

Telefono-zenbakia: 946 725 483

Laguardia

San Juan plaza. Samaniegoren etxea

Telefono-zenbakia: 945 600 135

Informazio gehiago eta errenta-aitorpeneko kenkariak Araban

Arabak zerga-arloko informazioa emateko telefono bat ere gaitu du (845181555) eta, hartan, zerga-arloko edozein zalantza kontsulta dezakezu, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:30era.

Bestela, helbide elektroniko honetara bidal dezakezu:[email protected]; edo https://web.araba.eus/eu/ogasuna/ogasunarekin-harremanetan-jarri webgunearen bidez aurkeztu.

Hemen kontsultatu ahal izango dituzu, adibidez, ondorengoengatik, seme-alaben mantenuagatik, aurrekoengatik, adinarengatik, desgaitasunarengatik edo mendekotasunarengatik aplika daitezkeen kenkariak.

declaracion-renta-euskadi-borrador

Bizkaian errenta-aitorpena egiteko datak

Bizkaian, errentaren kanpaina apirilaren 17tik ekainaren 30era izango da.

Printzipioz, ez dago data zehatzik aukeratzen den aitorpen-modalitatearen arabera.

Nor dago errenta-aitorpena egitera derrigortuta Bizkaian?

Oro har, ez dute nahitaezko aitorpenik aurkeztu behar urtean 14.000euroko edo hortik beherako etekin gordinak izan dituzten pertsonek. Kopuru hori 20.000eurora igo daiteke baldin eta: ordaintzaile edo kontratu bat baino gehiago izan bada; bigarren ordaintzailearen eta gainerako ordaintzaileen zenbatekoen batura urtean 2.000 eurotik gorakoa bada; edo konpentsazio-pentsioak edo urteko mantenu-sariak jaso badira.

Halaber, ez da nahitaezkoa aitorpena aurkeztea kapitalaren etekin gordinak eta ondare-irabaziak, guztira, 1.600euro baino gutxiago badira urtean.

Nola egin dezaket errenta-aitorpena Bizkaian

Bizkaian bizi bazara, aitorpena aurkezteko hiru aukera dituzu:

 • digitalki, webgunearen edo mugikorreko aplikazioaren bitartez.

 • Telefonoz, 946083000 zenbakira deituta.

 • Aurrez aurre, Ogasuneko bulegoetan eta Gertu zerbitzuan, beti aldez aurreko hitzordua hartuta.

Nola identifikatu, Bizkaian errentaren zirriborroa eskuratzeko

Egoitza elektronikoan aitorpenaren zirriborroa eskuratzeko, eta telefonoz deitzen duzunean identifikatzeko, baliabide bat beharko duzu.

Modu sinple eta ohikoena BAK da, identifikazio eta sinadura elektronikoko doako sistema bat. BAK eskatzeko aski da formulario sinple bat betetzea Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean.

Interneten edo telefonoz zure datuak kontsultatu, aldatu edo baieztatzeko erabil dezakezu, bai aitorpen-prozedura osorik egiten baduzu, bai Ogasunak zure etxera bidali duen aitorpen-proposamenaren zirriborroa berretsi nahi baduzu.

Bizkaiko Ogasun Bulegoak

Nahiago baduzu aitorpena aurrez aurre egin, Bizkaiko Ogasunaren honako bulego hauekin jar zaitezke harremanetan. Gogoan izan aldez aurreko hitzordua eskatu behar duzula Internet bidez edo 944066600 telefono-zenbakira deituta.

Balmasedako Herritarrentzako Arreta Bulegoa

Kubo kalea, 3-5. 48800 Balmaseda.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Barakaldoko Herritarrentzako Arreta Zerbitzua

Foruen pasealekua, 4. 48901 Barakaldo.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Basauriko Herritarrentzako Arreta Zerbitzua

Nagusia, 38 (sarrera Santiago kaleko 3. zenbakitik), anbulatorioaren parean. 48970 Basauri.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Bermeoko Herritarrentzako Arreta Bulegoa

Dolariaga kalea, 19. 48370 Bermeo.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Bilboko Herritarrentzako Arreta Zerbitzua

Basurtuko Kaputxinoen kalea, 2 eta 4. 48013 Bilbo.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Durangoko Herritarrentzako Arreta Bulegoa

Askatasun Etorbidea, 12. 48200 Durango.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Gernika-Lumoko Herritarrentzako Arreta Bulegoa

San Juan Ibarra plaza, 5. 48300 Gernika-Lumo.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Getxoko Herritarrentzako Arreta Zerbitzua

Konporte, z/g. 48992 Getxo.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Igorreko Herritarrentzako Arreta Bulegoa

Agirre Lehendakariaren kalea, 19. 48140 Igorre

Ordutegia

Neguan: 8:30etik 14:00etara

Udan, ekainaren 13tik irailaren 9ra: 8:30etik 13:30era.

Telefono-zenbakia: 94 406 80 00

Markinako Herritarrentzako Arreta Bulegoa

Erdotza Etorbidea, 4. 48270 Markina

Ordutegia

Neguan: 8:30etik 14:00etara

Udan, ekainaren 13tik irailaren 9ra: 8:30etik 13:30era.

Telefono-zenbakia: 94 406 80 00

Mungiako Herritarrentzako Arreta Bulegoa

Erribide, 5. 48100 Mungia.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Portugaleteko Herritarrentzako Arreta Zerbitzua

Castaños jenerala, 41. 48920 Portugalete.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara.

Kenkariak eta PFEZ tarteak Bizkaian

Aurten, Bizkaiko Foru Aldundiak 200 euroko aparteko kenkari bat aplikatuko die 30.000 eurotik beherako errentak izan dituzten pertsonei.

Honako beste kenkari hauei batuko zaie:

 • Ondorengoak, aurrekoak, desgaitasunak edo seme-alaben urteko mantenua.

 • Ohiko etxebizitza alokatzea eta erostea.

 • Dohainak.

 • Sindikatuen kuotak.

 • Nazioarteko zerga bikoitza.

 • Mikroenpresetako inbertsioak.

 • Tokiko merkataritzaren digitalizazioa bultzatzeko edo berrikuntza sustatzeko inbertsioa.

Beraz, aurten ere, Ogasunarekin hitzordua duzu Euskadin. Kontuan hartu datak, eta aukeratu Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian dauden modalitateetatik zein nahiago duzun.