COVID-19a dela-eta ospitalean daudenei doan eskainiko die bere TB Euskaltelek